Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Aukční vyhláška Ostatní
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ Č. 6/2022 Zastupitelstvo a rada
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška
Informace o umístění volebního stanoviště a o telefonním čísle ve smyslu zák. č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 Informace pro občany
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Informace pro občany
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 2/ZM/2022 Rozpočet města
Jednací řád Zastupitelstva města Proseč Ostatní
Rozpočtové provizorium 2023 Rozpočet města
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby prezidenta České republiky konané dne 13. a 14. ledna 2023 Ostatní
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 8/RM/2022 Rozpočet města
Vyhlášení ceny stočného od 1.1.2023 (PROSEČ A BOR U SKUTČE) Informace pro občany
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2022 Zastupitelstvo a rada
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) Ostatní
Vodné od 1.1.2023 (VS CHRUDIM) Ostatní
Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Maštale na rok 2023 Dokument DSO
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka Veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu pro rok 2023 Komunální služby Hlinecko Dokument DSO
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka Veřejná vyhláška
JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PROSEČ Č. 19/2022 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - částečná uzavírka Veřejná vyhláška
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 7/RM/2022 Rozpočet města
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2023 Dokument DSO
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Česká Rybná Ostatní
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu Prodej a pronájem majetku
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu Obecně závazná vyhláška