Úřední deska

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1298/2 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Aukční vyhláška - Kněžice u Ronova Veřejná vyhláška
Nabídka pozemku k pronájmu v Miřetíně - Státní pozemkový úřad Ostatní
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Proseč včetně pokynů pro zpracování návrhu změny č. 3 ÚP Veřejná vyhláška
Daň z nemovitých věcí na rok 2022 Veřejná vyhláška
Dotační program podpory sportu pro spolky a organizace na rok 2022 Dotační program města
Jednání Rady města Proseč č. 8/2022 Zastupitelstvo a rada
Schválený rozpočet města Proseč na rok 2022 Rozpočet města
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 Rozpočet města
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Informace pro občany
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2021 Veřejná vyhláška
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Informace pro občany
Komunální služby Hlinecko, svazek obcí - schválený závěrečný účet za rok 2020 Dokument DSO
Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2020 Rozpočet města
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy -Opatření obecné povahy o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Veřejná vyhláška
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva - vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Ostatní