Úřední deska

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Návrh rozpočtu pro rok 2023 Komunální služby Hlinecko Dokument DSO
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úplná uzavírka Veřejná vyhláška
JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PROSEČ Č. 19/2022 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - částečná uzavírka Veřejná vyhláška
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 7/RM/2022 Rozpočet města
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2023 Dokument DSO
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy Veřejná vyhláška
Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části katastrálního území Česká Rybná Ostatní
Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu Prodej a pronájem majetku
Protokol o řešení žádosti na změnu BPEJ Ostatní
Jednání Rady města Proseč č. 18/2022 Zastupitelstvo a rada
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 6/RM/2022 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2022 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 5/RM/2022 Rozpočet města
ÚZSVVM - VÝZVA - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Informace pro občany
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 4/RM/2022 Rozpočet města
Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2021 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 3/RM/2022 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 2/RM/2022 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2022, rozpočtové opatření č. 1/RM/2022 Rozpočet města
Schválený rozpočet města Proseč na rok 2022 Rozpočet města
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 Rozpočet města
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Informace pro občany
Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy 1/2021 Veřejná vyhláška
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Informace pro občany
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy -Opatření obecné povahy o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Veřejná vyhláška
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva - vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Ostatní