Úřední deska

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 6/RM/2023 Rozpočet města
Veřejný vyhláška - Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška
Aukční vyhláška - Přestavlky u Chrudimi Ostatní
Záměr pronájmu pozemku p. č. 370/3 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Ostatní
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje Veřejná vyhláška
Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 5/RM/2023 Rozpočet města
Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2022 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2023 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 4/RM/2023 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 3/RM/2023 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 2/RM/2023 Rozpočet města
Rozpočtové změny za rok 2023, rozpočtové opatření č. 1/RM/2023 Rozpočet města
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Ostatní
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 Rozpočet města
Schválený rozpočet města Proseč na rok 2023 Rozpočet města
ÚZSVVM - VÝZVA - Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Informace pro občany
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Informace pro občany
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Informace pro občany
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva - vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Ostatní