Úřední deska

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví s účinností ode dne 10. 05. 2021 Informace pro občany
Rozhodnutí: „Proseč - místní část Česká Rybná, rozšíření vodovodu“ Veřejná vyhláška
Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu hospodaření Komunálních služeb Hlinecko, svazek obcí Dokument DSO
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021 Veřejná vyhláška
Schválený rozpočet města Proseč na rok 2021 Rozpočet města
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024 Rozpočet města
Veřejná vyhláška o úplné uzavírce na silnici III/354 2 v místní části Česká Rybná obce Proseč od 6. 4. 2021 do 23. 5. 2021 Veřejná vyhláška
Výlukový jízdní řád linky 620776 platný od 6.4. 2021 do 23.5. 2021 Informace pro občany
Dražební vyhláška (elektronická dražba) Dražba
Informace ke sčítání lidu, domů a bytů 2021 Informace pro občany
Údaje o bezhotovostních platbách v roce 2021 Ostatní
Schválený závěrečný účet města Proseč za rok 2019 Rozpočet města
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy -Opatření obecné povahy o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) Veřejná vyhláška
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva - vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě Ostatní