Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Záměr prodeje části parcely č. 2643 ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Záboří u Proseče Prodej a pronájem majetku
Oznámení o zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí - "Proseč - místní část Česká Rybná, rozšíření vodovodu" Veřejná vyhláška
Záměr pronájmu části parcely č. 338/1 v k.ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Nařízení města Proseč č. 1/2021, k testování zaměstnanců města Nařízení města
Aukční vyhláška Dražba
Aukční vyhláška Dražba
Veřejná vyhláška o dopravním omezení na silnici III/354 2 a místní komunikaci v ulici Rybenská v obci Proseč od 17.3 do 31.7.2021 Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. 357 (Borová, Proseč) Veřejná vyhláška
Dodávka hasičského dopravního automobilu pro JSDH města Proseč Veřejná zakázka
Jednání rady města Proseč č. 6/2021 Zastupitelstvo a rada
Změna termínu a místa jednání ZM 1/2021 Informace pro občany
Jednání rady města Proseč č. 5/2021 Zastupitelstvo a rada
Omezení veřejné dopravy v Pardubickém kraji Informace pro občany
Aukční vyhláška Dražba
Jednání rady města Proseč č. 4/2021 Zastupitelstvo a rada
Pozvánka na jednání ZM č. 1/2021 Informace pro občany
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Maštale, svazek obcí za rok 2020 Dokument DSO
Plnění rozpočtu města za rok 2020 Rozpočet města
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Proseč do roku 2024 Rozpočet města
Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2021 Rozpočet města
Záměr bezúplatného převodu p. č. 2120 ostatní plocha, silnice v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - silnice III/354 2 v místní části Česká Rybná obce Proseč Veřejná vyhláška
Jednání rady města Proseč č. 3/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná zakázka - Rekonstrukce Obecního domu č.p. 137 Veřejná zakázka
Záměr pronájmu části parcely č. 1152 v k.ú. Miřetín Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části parcely č. 1882 a části parcely č. 119/1 v k.ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje parcely č. 670/2 v k.ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Řád veřejného pohřebiště města Proseč Informace pro občany
Veřejná vyhláška - rozhodnutí stavební povolení - Modernizace silnice III/354 2 Proseč - průtah
Schválený rozpočet svazku Komunální služby Hlinecko na rok 2021 Dokument DSO