Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2022 a zpráva o přezkumu hospodaření svazku za rok 2022 Ostatní
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ROZHODNUTÍ - ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti Veřejná vyhláška
Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2023 Zastupitelstvo a rada
Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek Ostatní
Záměr prodeje pozemku p. č. 1554/21 v k. ú. Paseky u Proseče Prodej a pronájem majetku
Záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 125, ul. Borská, 539 44 Proseč Prodej a pronájem majetku
Určení termínu sčítání zvěře v roce 2023 Ostatní
Záměr prodeje části p. č. 1213/2 a p. č. 2565 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části p. č. 2559/3 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části p. č. 2559/3 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ Č. 1/2023 Zastupitelstvo a rada
Záměr prodeje pozemku p. č. 1148/1 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2023 Rozpočet města
Aukční vyhláška Ostatní
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ Č. 6/2022 Zastupitelstvo a rada
Oznámení o vyhlášení právního předpisu Obecně závazná vyhláška
Informace o umístění volebního stanoviště a o telefonním čísle ve smyslu zák. č. 411/2022 Sb., o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 Informace pro občany
Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Obecně závazná vyhláška
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta Informace pro občany
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - návrh Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy Veřejná vyhláška
Jednací řád Zastupitelstva města Proseč Ostatní
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby prezidenta České republiky konané dne 13. a 14. ledna 2023 Ostatní
Vyhlášení ceny stočného od 1.1.2023 (PROSEČ A BOR U SKUTČE) Informace pro občany
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Proseč č. 6/2022 Zastupitelstvo a rada
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023) Ostatní
Vodné od 1.1.2023 (VS CHRUDIM) Ostatní
Veřejná vyhláška Veřejná vyhláška
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Maštale na rok 2023 Dokument DSO