Podatelna

Formulář pro odeslání Podatelny

Vložte vaše kontaktní údaje (adresu, telefon,...). Toto pole je nepovinné, v případě jeho nevyplnění bude ke komunikaci použita e-mailová adresa.
Přílohy Volitelně nahrajte přílohy.
Maximálně 5 souborů.
5 MB limit.
Povolené typy souborů: txt pdf zip doc docx xls xlsx ppt pptx rar xml jpg png.

Způsoby „podání" Městskému úřadu Proseč/:

1. Podání elektronicky:

a) Prostřednictvím elektronické pošty na e-mail: podatelna@prosec.cz

b) Prostřednictvím on-line elektronické podatelny výše (pouze pro podání nepodepsané elektronickým podpisem).

c) Prostřednictvím datové schránky (ID): mgdb3h7 (Město Proseč)

2. Podání písemně:

a) Poštou na adresu: Městský úřad Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

b) Osobně, v podatelně nebo v kanceláři starosty

Žádost o poskytnutí informace je podána žadatelem písemně nebo příjemce musí ústní žádost zaznamenat do písemné podoby (žadatel musí být vždy poučen o lhůtách, postupech a podmínkách vztahujících se k vyřízení jeho žádosti).

3. Podání ústně:

a) Telefonicky, kontakty najdete zde

b) Osobně, v podatelně nebo v kanceláři starosty

Pokud lze informaci podat okamžitě ústně, bez dalších jiných nákladů vzniklých městu, pak ji poskytovatel podá (nesouhlasí-li žadatel s ústní odpovědí, vyzve jej poskytovatel, aby žádost podal písemně, např. formou podání žádosti vyplněním formuláře, který nalezne na Internetu).

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Printer Friendly, PDF & Email