Registr smluv

Označení smlouvy Datum schválení Schvalující orgán Platnost smlouvy Seřadit vzestupně Soubor
Smlouva o zajištění provozu Muzea dýmek 23. 5. 2017 RM 21. 6. 2017 smlouva_o_zajisteni_provozu_muzea_dymek.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace "Den řemesel 2017" 9. 5. 2017 RM 7. 6. 2017 smlouva_den_remesel_2017.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace "C1: automatický zavlažovací systém" 9. 5. 2017 RM 29. 5. 2017 smlouva_automaticky_zavlazovaci_system_fotbalove_hriste_prosec.pdf
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 01/2016 25. 4. 2017 RM 15. 5. 2017 dodatek_c_1_k_prikazni_smlouve_c_01_2016.pdf
Dodatek č. 1/2017 ke smlouvě č. 11-1133-0420 25. 4. 2017 RM 3. 5. 2017 dodatek_c_1_2017 ke_smlouve_11_1133_0420.pdf
Smlouva o poskytnutí daru - Oblastní charita Nové Hrady 25. 4. 2017 RM 27. 4. 2017 smlouva o poskytnutí daru
Smlouva o podmínkách zřízení stavby 11. 4. 2017 RM 21. 4. 2017 smlouva o podmínkách zřízení stavby
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2006761/VB/01 11. 4. 2017 RM 18. 4. 2017 smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2006761/PS/01 11. 4. 2017 RM 18. 4. 2017 smlouva o právu provést stavbu
Smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-2006761/HDV/01 11. 4. 2017 RM 18. 4. 2017 smlouva o právu provést stavbu