Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Záměr směny části pozemku p. č. 1240 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Jednání Rady města Proseč č. 5/2022 Zastupitelstvo a rada
Aukční vyhláška - Žďárec u Skutče Dražba
Aukční vyhláška - Kněžice u Ronova Dražba
Jednání Rady města Proseč č. 4/2022 Zastupitelstvo a rada
Záměr prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 119/1 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1898/1 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr bezúplatného převodu částí pozemků p. č. 1886/2 a p. č. 1913/1 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2022 Zastupitelstvo a rada
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2022 Informace pro občany
Návrh závěrečného účtu MMSO za r. 2021 a členský příspěvek na rok 2022 Dokument DSO
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Proseč do roku 2026 Rozpočet města
Návrh rozpočtu města Proseč na rok 2022 Rozpočet města
Jednání Rady města Proseč č. 3/2022 Zastupitelstvo a rada
Výběrové řízení č. 1/2022 na obsazení pracovního místa „referent územního plánování a stavebního řádu, referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků“ ve Skutči Informace pro občany
Aukční vyhláška - Mrákotín u Skutče Informace pro občany
Záměr prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Záměr pronájmu nebytového prostoru v čp. 125, ul. Borská, 539 44 Proseč Prodej a pronájem majetku
Jednání Rady města Proseč č. 2/2022 Zastupitelstvo a rada
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1886/2 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Nabídka pozemku k pronájmu - Státní pozemkový úřad Informace pro občany
Jednání Rady města Proseč č. 1/2022 Zastupitelstvo a rada
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Proseč č. 1/2022 Informace pro občany
Ministerstvo zemědělství ČR - Oznámení o vydání opatření obecné povahy Veřejná vyhláška
Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 4/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška - místní úprava provozu na silnici II/359 v ulici Podměstská před č.p. 53 v Proseči Veřejná vyhláška
Záměr prodeje části pozemku p. č. 398/26 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku