Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR 2021 Informace pro občany
Záměr prodeje nemovitosti čp. 1, st. p. č. 10 a st. p. č. 70 v k. ú. Záboří u Proseče Prodej a pronájem majetku
Oznámení o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla Informace pro občany
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021 ve městě Proseč Informace pro občany
Veřejná vyhláška - úplná a částečná uzavírka na silnici III/354 2 v místní části Česká Rybná obce Proseč Veřejná vyhláška
Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Proseč k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Ostatní
Veřejná vyhláška - dopravní omezení - uzavírka chodníku podél č. p. 137, ulice Borská, Proseč Dopravní omezení
Jednání Rady města Proseč č. 26/2021 Zastupitelstvo a rada
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Ostatní
Veřejná vyhláška - schválení stavebního záměru: Obytný soubor "Vyhlídka" - Proseč, technická infrastruktura, SO 101 - Místní komunikace Veřejná vyhláška
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Proseč č. 3/2021 Informace pro občany
Jednání Rady města Proseč č. 25/2021 Zastupitelstvo a rada
Záměr pronájmu části parcely č. 85/3 v k. ú. Podměsti Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje pozemku p. č. 1260/1 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje pozemku p. č. 2977/16 v k. ú. Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2973 v k. ú. Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje - nábor Ostatní
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/354 2 a navazující silnici III/354 9 v místní části Česká Rybná Veřejná vyhláška
Jednání Rady města Proseč č. 24/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání Rady města Proseč č. 23/2021 Zastupitelstvo a rada
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků ve městě Proseč pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021 Ostatní
Jednání Rady města Proseč č. 22/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání Rady města Proseč č. 21/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice III/354 5 od konce obce Proseč po křižovatku se silnicí III/354 10 Veřejná vyhláška
Záměr pronájmu části parcely č. 2562/1 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr pronájmu části parcely č. 203/2 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části parcely č. 1881/1 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části parcely č. 671/14 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Jednání Rady města Proseč č. 20/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná zakázka - Dodávka DA pro JSDH města Proseč Veřejná zakázka