Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Záměr prodeje částí parcel č. 6 a 7 v k. ú. Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje parcely č. 1953/2, 119/4 a 54 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Veřejná vyhláška - Obytný soubor "Vyhlídka" - Proseč, technická infrastruktura, SO 101 - Místní komunikace Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o povolení trhacích prací velkého a malého rozsahu prováděných při výstavbě „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/354 2 a silnici III/354 9 v místní části Česká Rybná Veřejná vyhláška
Nařízení města Chrudim č. 1/2021 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy Veřejná vyhláška
Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 2/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání rady města Proseč č. 17/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška k převzetí písemnosti Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby: Obytný soubor „Vyhlídka“ – Proseč“ „Technická infrastruktura“ Veřejná vyhláška
OZV č. 3/2021, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a č. 4/2005 Obecně závazná vyhláška
OZV č. 2/2021, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Obecně závazná vyhláška
Jednání rady města Proseč č. 16/2021 Zastupitelstvo a rada
Záměr prodeje části parcely č. 1240 v k. ú. Martinice u Skutče Prodej a pronájem majetku
Veřejná vyhláška: úplná a částečná uzavírka, dopravní omezení na komunikacích: II/354 2, II/359, II/357 v obci Proseč Dopravní omezení
Pozvánka na jednání ZM č. 2/2021 Informace pro občany
Jednání rady města Proseč č. 15/2021 Zastupitelstvo a rada
Záměr prodeje části parcely č. 1887/3 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje pozemku p. č. 1977 v k. ú. Proseč u Skutče Prodej a pronájem majetku
Jednání rady města Proseč č. 14/2021 Zastupitelstvo a rada
Návrh závěrečného účtu města Proseč za rok 2020 Rozpočet města
Veřejná vyhláška: oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek Veřejná vyhláška
Jednání rady města Proseč č. 13/2021 Zastupitelstvo a rada
Jednání rady města Proseč č. 12/2021 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška: "Obytný soubor, 'Vyhlídka' - Proseč", "Technická infrastruktura" Veřejná vyhláška
Veřejná zakázka - Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna jazyků, učebna fyziky a chemie a učebna přírodopisu; Část 1: Nábytek; Část 2: Didaktické vybavení Veřejná zakázka
Veřejná zakázka - Vybavení odborných učeben pavilonu odborných učeben školy Proseč – Učebna informatiky a výpočetní techniky; Část 1: Nábytek, Část 2: IT vybavení Veřejná zakázka
Veřejná vyhláška - dopravní omezení na silnici III/354 2 v místní části Česká Rybná Veřejná vyhláška
Jednání rady města Proseč č. 11/2021 Zastupitelstvo a rada
Záměr pronájmu parcely č. 453/2 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku