Záměr prodeje části p. č. 271/4 a části p. č. 2977/1 v k. ú. Česká Rybná