Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Záměr prodeje parcely č. 1768/11, p. č. 1775, p. č. 1780/1 a p.č. 1784 v k.ú. Paseky u Proseče, obec Proseč Prodej a pronájem majetku
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 6/RM/2020 Rozpočet města
Usnesení vlády České Republiky ze dne 30. září 2020, o vyhlášení nouzového stavu Informace pro občany
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 5/RM/2020 Rozpočet města
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č. 3/2020
Úřad SVM - výběrového řízení č. HPU/47/2020 s aukcí
Záměr pronájmu části parcely č. 1279/16 v k.ú. Proseč u Skutče, obec Proseč Prodej a pronájem majetku
Záměr pronájmu části parcely č. 673/1 v k.ú. Podměstí, obec Proseč Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje parcely č. 10 v katastr. území Záboří u Proseče, obec Proseč Prodej a pronájem majetku
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 2/2020 Informace pro občany
Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích č. 1/2020 Informace pro občany
Oznámení o zřízení volebních stanovišť, která umožňují voličům hlasování z motorového vozidla Informace pro občany
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 ve městě Proseč Informace pro občany
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby: Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn IZ-12-2001194
Veřejná vyhláška - Quang Dung Dang
Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Proseč k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Informace pro občany
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 4/RM/2020 Rozpočet města
Dražební vyhláška o provení elektronické dražby nemovitých věcí
Veřejná vyhláška k převzetí písemnosti Územní a stavební řízení
Nabídka pracovního místa MěÚ Proseč
Záměr prodeje částí pozemkových parcel č. 1578/5 a p.č. 1578/6 v k.ú. Záboří u Proseče Informace pro občany
Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Informace pro občany
Veřejná vyhláška - Oznámení -Vydání změny č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PROSEČ
Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 zásad územního rozvoje Pardubického kraje
Zahájení výuky Základní umělecké školy Vítězslava Nováka, Skuteč Informace pro občany
Záměr prodeje pozemkové parcely č. 3113/4 a p.č. 271/5 v k.ú. Česká Rybná Informace pro občany
Záměr prodeje části pozemkové parcely 3049 v katastrálním území Česká Rybná Informace pro občany
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků ve městě Proseč pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 Informace pro občany
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení "Proseč, lokalita „VYHLÍDKA“ – přeložka vn IZ-12-2001194" Územní a stavební řízení
Záměr prodeje pozemkové parcely 1741/3 v katastrálním území Proseč u Skutče