Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Krounka IDVT 10100235 Veřejná vyhláška
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Kormorán velký Veřejná vyhláška
Nabídka pracovního místa MěÚ Proseč - účetní Nabídka zaměstnání
Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Pardubickém kraji Informace pro občany
Záměr města uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o budoucích kupních smlouvách ("lokalita Vyhlídka") Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 2977/1 v k. ú. Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Záměr kraje o majetkoprávní vypořádání pozemků v městem Proseč Ostatní
Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Proseč č. 4/2022 Ostatní
VOLBY: Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí města Proseč k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Ostatní
Jednání Rady města Proseč č. 15/2022 Zastupitelstvo a rada
Řízení o pozůstalosti Ostatní
Jednání Rady města Proseč č. 14/2022 Zastupitelstvo a rada
VOLBY: Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstva města Proseč konané dne 23. a 24. září 2022 Ostatní
VOLBY: Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Proseč ve dnech 23. a 24. září 2022 ve městě Proseč Ostatní
Záměr prodeje pozemku p. č. 648/26 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Záměr prodeje části pozemku p. č. 671/1 v k. ú. Podměstí Prodej a pronájem majetku
Nabídka pozemku k pronájmu v k. ú. Miřetín od Státního pozemkového úřadu Ostatní
Veřejná vyhláška - úplná uzavírka na silnici III/3545 v Rychnově Veřejná vyhláška
VOLBY: Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do zastupitelstva města Proseč konané ve dnech 23. a 24. září 2022 Ostatní
Veřejná vyhláška Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství Veřejná vyhláška
Aukční vyhláška - Kněžice u Ronova Dražba
Výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa „referent územního plánování a stavebního řádu, referent hospodaření s majetkem státu a územních samosprávných celků“ ve Skutči Informace pro občany
Jednání Rady města Proseč č. 13/2022 Zastupitelstvo a rada
Jednání Rady města Proseč č. 12/2022 Zastupitelstvo a rada
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci III/3545 (Rychnov) Veřejná vyhláška
Výlukové jízdní řády platné od 4. 7. 2022 Informace pro občany
Jednání Zastupitelstva města Proseč č. 3/2022 Zastupitelstvo a rada
Jednání Rady města Proseč č. 11/2022 Zastupitelstvo a rada
Oznámení o zahájení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Borová Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška - oznámení veřejného projednání návrhu - změny č. 3 územního plánu Lubná Veřejná vyhláška