Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu: Stanovení PÚP na silnici II/357, MK - KNN č