Záměr prodeje pozemků p.č. 1579_43, p.č. 1579_27,p.č. 1579_42, p.č. 1586_3, p.č. 1586_1, p.č. 1586_2, p.č. 1579_40, p.č. 1579_41, p.č. 1585_5, p.č. 1585_2, p.č. 95_107 v k. ú. Záboří u Proseče.pdf