Záměr pronájmu části pozemku p. č. 338/1 v k. ú. Proseč u Skutče