Územní plán Proseč

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Dokončeno
Datum zahájení
1. 12. 2009
Datum ukončení
26. 5. 2015

  • Název projektu: Územní plán Proseč
  • Registrační číslo: CZ.1.06/5.3.00/08.06249
  • Tento projekt je financován za přispění Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoje
  • Cílem projektu je zpracování územního plánu Města Proseč včetně 7 místních částí - rozloha území 3403 ha

 

Město Proseč zpracovalo nový územní plán, který mapuje celé území všech 7 místních částí (Proseč, Záboří, Podměstí, Paseky, Martinice, Česká Rybná a Miřetín). Účelem územního plánu je přesná definice ploch určených k zastavění, občanské vybavenosti, průmyslovému využití nebo rekreaci. Vzhledem k dlouhodobé povaze této studie (10-15 let) bylo nutné zapracovat do plánu i nyní nerealizovatelné věci, které jsou však součástí dlouhodobého strategického programu města.

Proces pořizování ÚP je rozdělen do několika etap:

1. Zadání

jsou pokyny pořizovatele (MěÚ Chrudim), které jsou postaveny na základě dostupných podkladů (např. od dotčených orgánů, stávajícího ÚP) a vlastních průzkumů › co vše má projektant prověřit do budoucího ÚP. Grafické přílohy jsou zde nepovinné a nejsou součástí schvalovaného zadání. Jsou jen pro orientaci a definují SMĚRY rozvoje, které se upřesňují až v konceptu. Tyto plochy prověřuje projektant a není úkolem zadání tyto plochy přesně definovat. Jsou to (jak je výše uvedeno) pokyny k prověření.

2. Koncept

(nepovinná fáze pořizování ÚP) byl zvolen s ohledem na lepší možnost projednání s veřejností a dotčenými orgány. Nabízí nejlepší možnost připomínkovat a upravovat územní plán. Z něho vzniknou pokyny pro úpravu ÚP, které schvaluje zastupitelstvo.

3. Návrh

se projednává 2x a projektant ho zpracuje na základě konceptu a předaných pokynů jak má dokumentaci uložit. Tento návrh se nejprve projedná s dotčenými orgány a poté se koná veřejné projednání. Dále se dokumentace upraví do finální podoby. V případě větších zásahů je nutné návrh znovu projednat.

4. Vydání

formou opatřením obecné povahy vydává zastupitelstvo města.