Povinně zveřejňované informace

Printer Friendly, PDF & Email

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název                                     

Město Proseč

2. Důvod a způsob založení

Město Proseč je obcí ve smyslu čl. 99 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. Vzniklo na základě zákona (z. č. 367/1990 Sb., o obcích; z. č. 128/2000 Sb., o obcích). Je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů. Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území. Město spravuje své záležitosti samostatně (v samostatné působnosti), v přenesené působnosti vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů

3. Organizační struktura

Vedení města

4. Kontaktní spojení

Město Proseč
Náměstí Dr. Tošovského 18
539 44 Proseč
tel. 469 321 137
e-mail: mesto@prosec.cz
web: www.mestoprosec.cz
Datová schránka: mgdb3h7

Kontakty a úřední hodiny MěÚ

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s. - číslo účtu: 1141642319/0800

ČNB - číslo účtu: 94-2418531/0710

Instrukce pro bezhotovostní platby poplatků

6. Identifikační číslo organizace (IČO):

00270741

7. Daňové identifikační číslo (DIČ):

CZ00270741

8. Dokumenty

Rozvojové dokumenty

Rozpočet města

9. Žádosti o informace

Způsoby podání

Formulář pro podání žádosti o informaci

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podatelna

Hlášení závad a nedostatků

Lepší místo (Lepsimisto.cz)

Nahlášení černé skládky (ZmapujTo.cz)

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu města Proseč ve správním řízení

12. Formuláře

Formuláře pro sociální služby a dávky OZP

Formuláře pro stavební úřad

13. Popisy postupů

Životní situace

14. Předpisy

Přehled předpisů

15. Úhrady za poskytování informací

Sazebník služeb a úkonů poskytovaných úřadem města Proseč

16. Licenční smlouvy

Město Proseč ani Městský úřad Proseč v současné době neposkytuje žádné licenční smlouvy ani žádné výhradní licence

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2013