Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 11-12/2021 12/2021 Prosečský zpravodaj 11-12/2021
Prosečský zpravodaj 10/2021 10/2021 Prosečský zpravodaj 10/2021
Prosečský zpravodaj 9/2021 9/2021 Prosečský zpravodaj 9/2021
Prosečský zpravodaj 8/2021 8/2021 Prosečský zpravodaj 8/2021
Prosečský zpravodaj 6-7/2021 7/2021 Prosečský zpravodaj 6-7/2021
Prosečský zpravodaj 5/2021 5/2021 Prosečský zpravodaj 5/2021
Prosečský zpravodaj 4/2021 4/2021 Prosečský zpravodaj 4/2021
Prosečský zpravodaj 1-3/2021 3/2021 Prosečský zpravodaj 1-3/2021
Prosečský zpravodaj 12/2020 12/2020 Prosečský zpravodaj 12/2020
Prosečský zpravodaj 11/2020 11/2020 Prosečský zpravodaj 11/2020
Prosečský zpravodaj 10/2020 10/2020 Prosečský zpravodaj 10/2020
Prosečský zpravodaj 8-9/2020 8/2020 Prosečský zpravodaj 8-9/2020