Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 5-6/2024 6/2024 Prosečský zpravodaj 5-6/2024
Prosečský zpravodaj 4/2024 4/2024 Prosečský zpravodaj 4/2024
Prosečský zpravodaj 3/2024 3/2024 Prosečský zpravodaj 3/2024
Prosečský zpravodaj 2/2024 2/2024 Prosečský zpravodaj 2/2024
Prosečský zpravodaj 1/2024 1/2024 Prosečský zpravodaj 1/2024
Prosečský zpravodaj 11-12/2023 12/2023 Prosečský zpravodaj 11-12/2023
Prosečský zpravodaj 10/2023 10/2023 Prosečský zpravodaj 10/2023
Prosečský zpravodaj 9/2023 9/2023 Prosečský zpravodaj 9/2023
Prosečský zpravodaj 7-8/2023 7/2023 Prosečský zpravodaj 7-8/2023
Prosečský zpravodaj 5-6/2023 6/2023 Prosečský zpravodaj 5-6/2023
Prosečský zpravodaj 4/2023 4/2023 Prosečský zpravodaj 4/2023
Prosečský zpravodaj 2-3/2023 3/2023 Prosečský zpravodaj 2-3/2023