Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 7/2020 7/2020 Prosečský zpravodaj 7/2020
Prosečský zpravodaj 6/2020 6/2020 Prosečský zpravodaj 6/2020
Prosečský zpravodaj 5/2020 5/2020 Prosečský zpravodaj 5/2020
Prosečský zpravodaj 3-4/2020 4/2020 Prosečský zpravodaj 3-4/2020
Prosečský zpravodaj 2/2020 2/2020 Prosečský zpravodaj 2/2020
Prosečský zpravodaj 1/2020 1/2020 Prosečský zpravodaj 1/2020
Prosečský zpravodaj 12/2019 12/2019 Prosečský zpravodaj 12/2019
Prosečský zpravodaj 11/2019 11/2019 Prosečský zpravodaj 11/2019
Prosečský zpravodaj 10/2019 10/2019 Prosečský zpravodaj 10/2019
Prosečský zpravodaj 8-9/2019 9/2019 Prosečský zpravodaj 8-9/2019
Prosečský zpravodaj 7/2019 7/2019 Prosečský zpravodaj 7/2019
Prosečský zpravodaj 5-6/2019 6/2019 Prosečský zpravodaj 5-6/2019