Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 5/2005 5/2005 Prosečský zpravodaj 5/2005
Prosečský zpravodaj 4/2005 4/2005 Prosečský zpravodaj 4/2005
Prosečský zpravodaj 3/2005 3/2005 Prosečský zpravodaj 3/2005
Prosečský zpravodaj 2/2005 2/2005 Prosečský zpravodaj 2/2005
Prosečský zpravodaj 1/2005 1/2005 Prosečský zpravodaj 1/2005