Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 1/2023 1/2023 Prosečský zpravodaj 1/2023
Prosečský zpravodaj 11-12/2022 12/2022 Prosečský zpravodaj 11-12/2022
Prosečský zpravodaj 10/2022 10/2022 Prosečský zpravodaj 10/2022
Prosečský zpravodaj 9/2022 9/2022 Prosečský zpravodaj 9/2022
Prosečský zpravodaj 8/2022 8/2022 Prosečský zpravodaj 8/2022
Prosečský zpravodaj 8/2022 8/2022 Prosečský zpravodaj 8/2022
Prosečský zpravodaj 7/2022 7/2022 Prosečský zpravodaj 7/2022
Prosečský zpravodaj 6/2022 6/2022 Prosečský zpravodaj 6/2022
Prosečský zpravodaj 5/2022 5/2022 Prosečský zpravodaj 5/2022
Prosečský zpravodaj 4/2022 4/2022 Prosečský zpravodaj 4/2022
Prosečský zpravodaj 3/2022 3/2022 Prosečský zpravodaj 3/2022
Prosečský zpravodaj 1-2/2022 2/2022 Prosečský zpravodaj 1-2/2022