Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 4/2019 4/2019 Prosečský zpravodaj 4/2019
Prosečský zpravodaj 3/2019 3/2019 Prosečský zpravodaj 3/2019
Prosečský zpravodaj 2/2019 2/2019 Prosečský zpravodaj 2/2019
Prosečský zpravodaj 1/2019 1/2019 Prosečský zpravodaj 1/2019
Prosečský zpravodaj 12/2018 12/2018 Prosečský zpravodaj 12/2018
Prosečský zpravodaj 11/2018 11/2018 Prosečský zpravodaj 11/2018
Prosečský zpravodaj 10/2018 10/2018 Prosečský zpravodaj 10/2018
Prosečský zpravodaj 9/2018 9/2018 Prosečský zpravodaj 9/2018
Prosečský zpravodaj 8/2018 8/2018 Prosečský zpravodaj 8/2018
Prosečský zpravodaj 7/2018 7/2018 Prosečský zpravodaj 7/2018
Prosečský zpravodaj 6/2018 6/2018 Prosečský zpravodaj 6/2018
Prosečský zpravodaj 4-5/2018 5/2018 Prosečský zpravodaj 4-5/2018