Prosečský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku povolený a registrovaný Ministerstvem kultury ČR, MK ČR E 119 39.

Vydává Město Proseč, náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč, IČ: 00270741

Kontakt pro příspěvky a inzerci: Ing. Veronika Macháčková, tel. 728 366 359, e-mail: zpravodaj@prosec.cz

Zpravodaj neprochází korekturou. Uzávěrka příspěvků je vždy do 15. dne v měsíci.

Vychází v nákladu 1000 ks (distribuce Proseč, Paseky, Martinice, Česká Rybná, Miřetín, Bor u Skutče, Zderaz, Perálec)

Ceník a podmínky inzerce

Číslo Měsíc/rok Seřadit vzestupně Vydání
Prosečský zpravodaj 6/2018 6/2018 Prosečský zpravodaj 6/2018
Prosečský zpravodaj 4-5/2018 5/2018 Prosečský zpravodaj 4-5/2018
Prosečský zpravodaj 3/2018 3/2018 Prosečský zpravodaj 3/2018
Prosečský zpravodaj 2/2018 2/2018 Prosečský zpravodaj 2/2018
Prosečský zpravodaj 1/2018 1/2018 Prosečský zpravodaj 1/2018
Prosečský zpravodaj 12/2017 12/2017 Prosečský zpravodaj 12/2017
Prosečský zpravodaj 11/2017 11/2017 Prosečský zpravodaj 11/2017
Prosečský zpravodaj 10/2017 10/2017 Prosečský zpravodaj 10/2017
Prosečský zpravodaj 9/2017 9/2017 Prosečský zpravodaj 9/2017
Prosečský zpravodaj 8/2017 8/2017 Prosečský zpravodaj 8/2017
Prosečský zpravodaj 7/2017 7/2017 Prosečský zpravodaj 7/2017
Prosečský zpravodaj 6/2017 6/2017 Prosečský zpravodaj 6/2017