Město

31. 1. 2014
Kronika Proseč I. Svazek I Kronikář Antonín Trkal Vedena v letech 1924-1927 Časový rozsah obsahu 1200-1921 Počet stran 417 Kniha uložena ve…
3. 11. 2013
Promítání celosvětově oceňovaného dokumentu „Síla lidskosti“ o záchraně 669 dětí Nicholasem Wintonem v délce cca 60 minut a po skončení beseda s…
8. 10. 2013
V rámci zlepšení příprav rozpočtu města na rok 2014 žádáme představitele místních spolků a organizací, aby své žádosti o příspěvky z rozpočtu na rok…
2. 10. 2013
Krajští zastupitelé zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Připojili se…
2. 10. 2013
V neděli 29. září 2013 proběhl v Proseči již šestý ročník akce nazvané Den řemesel. Velké množství návštěvníků všech věkových skupin si prohlédlo…
7. 8. 2013
Rada města Proseč se rozhodla stanovit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej či nákup zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou…
20. 11. 2012
Dovolte mi představit záměr naší společnosti Recycling-kovové odpady a.s. Chotěboř. Naše společnost se dlouhodobě zabývá podnikáním v oblasti ekologie…
19. 11. 2012
V Proseči se brzy otevře nově zbudované vzdělávací centrum Ergoeduka. V pátek 7. prosince jej spolu s dalšími hosty navštíví bývalý český premiér a…
12. 11. 2012
MAS Litomyšlsko předběžně informuje, že v měsíci prosinec, po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci, je možné konzultovat připravované…
30. 9. 2012
Proseč v sobotu 29. 9. 2012 předala Čestné občanství města Proseč Lady Mileně Grenfell-Baines, paní Evě Paddock a panu Rudolfovi Fleischmannovi in…