Nabídka stavebních parcel - lokalita Vyhlídka

Vyhlídka
Printer Friendly, PDF & Email

Město Proseč vytvořilo ve svém katastrálním území Záboří u Proseče a Proseč u Skutče stavební lokalitu „Vyhlídka“, která definována územní studií zpracovanou Ing. arch. Věrou Junovou a Ing. Janem Vábkem.

V rámci dané stavební lokality vzniklo celkem 39 stavebních parcel odlišných výměr, a to od nejmenší parcely o rozloze 690 m2, až po největší parcelu o rozloze 1337 m2, pro individuální rodinnou výstavbu.

Prodejní cena za zasíťovanou stavební parcelu byla stanovena Zastupitelstvem města Proseč usnesením č. 4/2019 ze dne 10. 9. 2019 na cenu 599 Kč s DPH za 1 m2 (495,- Kč bez DPH).

Kontaktní osoba pro rezervaci stavebních parcel:

Marcela Šenkýřová, tel. 468 005 023, senkyrova@prosec.cz
Městský úřad Proseč (dveře č. 4), náměstí Dr. Tošovského 18, 539 44 Proseč

Parcely určené k prodeji:

Č. pozemku

Výměra (m2)

Celková cena
(599 Kč/m2)

Aktuální stav rezervace

1

815 m2

488 185,-

REZERVOVANÁ

2

854 m2

511 546,-

REZERVACE TI MĚSTO

3

854 m2

511 546,-

REZERVOVANÁ

4

854 m2

511 546,-

REZERVOVANÁ

5

854 m2

511 546,-

REZERVOVÁNA

6

784 m2

469 616,-

REZERVOVÁNA

7

803 m2

480 997,-

REZERVOVÁNA

8

1 160 m2

689 449,-

REZERVOVÁNA

9

998 m2

592 411,-

REZERVOVÁNA

10

871 m2

516 937,-

REZERVOVÁNA

11

743 m2

441 463,-

REZERVOVÁNA

12

1 075 m2

643 925,-

REZERVOVÁNA

13

1 139 m2

682 261,-

REZERVOVÁNA

14

931 m2

531 313,-

REZERVOVÁNA

15

903 m2

566 654,-

REZERVOVÁNA

16

909 m2

544 491,-

REZERVOVÁNA

17

834 m2

500 165,-

REZERVOVÁNA

18

821 m2

491 779,-

REZERVOVÁNA

19

1 007 m2

603 193,-

REZERVOVÁNA

20

730 m2

437 270,-

REZERVOVÁNA

21

810 m2

485 190,-

REZERVOVÁNA

22

892 m2

534 308,-

REZERVOVÁNA

23

935 m2

560 065,-

REZERVOVÁNA

24

724 m2

434 275,-

REZERVOVÁNA

25

712 m2

426 488,-

REZERVOVÁNA

26

1 337 m2

800 863,-

REZERVOVÁNA

27

1 046 m2

627 153,-

REZERVOVÁNA

28

838 m2

501 962,-

REZERVOVÁNA

29

776 m2

464 824,-

REZERVOVÁNA

30

776 m2

464 824,-

REZERVOVÁNA

31

776 m2

464 824,-

REZERVOVÁNA

32

690 m2

413 310,-

REZERVOVÁNA

33

886 m2

529 516,-

REZERVOVÁNA

34

898 m2

537 902,-

REZERVOVÁNA

35

759 m2

454 641,-

REZERVOVÁNA

36

710 m2

425 290,-

REZERVOVÁNA

37

850 m2

509 150,-

REZERVOVÁNA

38

846 m2

506 754,-

REZERVOVÁNA

39

846 m2

506 754,-

REZERVOVÁNA

Mapa parcel
18. 9. 2019 25. 1. 2021