Proseč má od ledna novou kulturní památku

Evangelický kostel
Printer Friendly, PDF & Email

Po roubeném domku na náměstí, sousoší Nejsvětější Trojice na náměstí a staré evangelické škole se čtvrtou kulturní památkou v Proseči stal Evangelický kostel pocházející z 30. let 19. století. Kostel, který je majetkem Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Proseči, byl 6. ledna 2017 prohlášen za kulturní památku
rozhodnutím Ministerstva kultury. Předchozí tři památky jsou v majetku města Proseč. Prohlášení za kulturní památku je významným oceněním pro celou řadu občanů, kteří se zasloužili o udržení exteriérů i interiérů stavby v původní podobě po téměř 190 let. Významnými prvky památkové hodnoty jsou kromě stavby samotné také vstupní zdobené dveře, původní dekorativní dlažba a dobové vyřezávané lavice. Prohlášení kostela za kulturní památku umožňuje farnosti nově žádat o finanční prostředky na potřebné opravy hned z několika zdrojů.


Jan Macháček, starosta města

14. 2. 2017 14. 2. 2017