Město

12. 10. 2014
Pořadí podílů hlasůZvolení členové zastupitelstvaNáhradníciZápis ve formátu PDF (pdf, 76 kB)…
16. 6. 2014
Tak jsme nazvali projekt, do kterého jsme  se v rámci grantového programu Na zelenou rozhodli zapojit. Víme, že mnozí školáci vodí do školky své…
4. 6. 2014
Město Proseč získalo 1. místo v soutěži obcí "O Perníkovou popelnici 2013" ve zpětném odběru elektrozařízení za rok 2013 v kategorii obcí nad 1500…
2. 2. 2014
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb…
3. 11. 2013
Promítání celosvětově oceňovaného dokumentu „Síla lidskosti“ o záchraně 669 dětí Nicholasem Wintonem v délce cca 60 minut a po skončení beseda s…
8. 10. 2013
V rámci zlepšení příprav rozpočtu města na rok 2014 žádáme představitele místních spolků a organizací, aby své žádosti o příspěvky z rozpočtu na rok…
2. 10. 2013
Krajští zastupitelé zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Připojili se…
2. 10. 2013
V neděli 29. září 2013 proběhl v Proseči již šestý ročník akce nazvané Den řemesel. Velké množství návštěvníků všech věkových skupin si prohlédlo…
7. 8. 2013
Rada města Proseč se rozhodla stanovit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej či nákup zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou…
20. 11. 2012
Dovolte mi představit záměr naší společnosti Recycling-kovové odpady a.s. Chotěboř. Naše společnost se dlouhodobě zabývá podnikáním v oblasti ekologie…