Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská

Informace k rekonstrukci komunikace II/359 - ulice Podměstská
Printer Friendly, PDF & Email

Jak jsme již občany informovali v Prosečském zpravodaji, tak od července budou zahájeny práce na rekonstrukci komunikace II/359, které bude provádět Pardubický kraj. Na základě jednání s vybraným zhotovitelem, kterým se stala firma SWIETELSKY stavební, přinášíme aktuální informace o průběhu uzavírek a termínech realizace.
Stavební práce budou zahájeny v polovině července. Práce byly rozděleny na dvě etapy. První etapa bude zahájena v červenci a bude se týkat kompletní ulice Podměstská včetně mostu u benzínové pumpy. Druhá etapa bude zahájena v říjnu a bude se týkat předláždění částí náměstí u COOPu, kde bude nahrazen asfalt za žulovou dlažbu, založeny nové obruby pro chodníky a také bude provedena úprava křižovatky na Zderaz a Bor u Skutče.
Dopravní uzavírka první etapy bude úplná a bude trvat od 16. 7. až do 30. 9 2018. V tomto období bude zakázáno bez předchozí domluvy se stavební firmou vjíždět na staveniště. Občany, kteří zde bydlí, prosíme o trpělivost, toleranci a také, aby si svá vozidla parkovali na náhradních místech mimo tuto ulici v době úplné uzavírky.
Oficiální objízdné trasy budou řešeny dle situace přes Proseč křižovatka II/359 s II/357 – II/357 Bor u Skutče – II/357 směr Polanka – II/357 křižovatka s II/358 – II/358 Zderaz.
Termíny a průběh uzavírek druhé etapy jsou ještě v jednání, budeme o nich informovat opět v dalším čísle zpravodaje.
Omlouváme se rovněž jménem Pardubického kraje a města Proseč za všechny se stavbou související komplikace, ale bez nich není možné opravu provést.
Jan Macháček, starosta města Proseč 

Dokumenty
16. 7. 2018 16. 7. 2018