Pořízení požárního vozidla pro město Proseč

CAS T815-7
Printer Friendly, PDF & Email
IROP logo

Projekt „Pořízení požárního vozidla pro město Proseč“ je zaměřen na koupi kvalitní, moderní, výkonné, bezpečné a spolehlivé CAS pro JSDH města Proseč, která bude sloužit k ochraně zdraví a života obyvatel města, okolních obcí a celé spádové oblasti, k ochraně jejich majetku a také k ochraně životního prostředí. Pořízení nového hasičského vozidla posílí technologické vybavení JSDH na území města Proseč pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha, které má dopad na vznik lesních požárů, omezení zásobování vodou. Nově pořízené hasičské vozidlo umožní zásahy při požárech v hůře dostupných terénech, dovoz vody při velkých požárech, nouzové zásobování pitnou vodou do vesnic bez vody, možnost pokrytí většího počtu zásahů. Projekt přispěje ke snížení negativních jevů mimořádných událostí vyvolaných obdobím sucha, ke zvýšení kvality a rychlosti záchranných prací.

Projekt „Pořízení požárního vozidla pro město Proseč“ je spolufinancován Evropskou unií z programu IROP.

Dokumenty
Povinná publicita
Út, 06/12/2018 - 12:24
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
Štítky
12. 6. 2018 12. 6. 2018