Prosečský zpravodaj 3-4/2020

Printer Friendly, PDF & Email
Obálka PZ 3-4/2020
Datum vydání
Zpravodaj

Úvodník starosty města * Pomoc pečovatelské služby * Prominutí opožděných plateb * Uzavření městského úřadu * Jak platit městu bezhotovostně místní poplatky a faktury * Poděkování * Zrušené akce v Proseči * Roušky pro všechny občany * Dezinfekce míst v Proseči * Buďte informováni! * Potraviny pro seniory * Rouškovník * Obchodníci nám pomáhají * Rozdáváme roušky potřebným * Proseč vyrábí štíty pro lékaře, zdravotníky a hasiče v celém kraji * Poděkování vedení a zástupcům města * Masopust v Záboří * Uzavření objektů (SOTM) * Závod Cyklo Maštale 2020 ZRUŠEN! * Co se děje v naší škole * Z historie ochotnického divadla VII * Z historie ochotnického divadla VIII * Koutek naší kronikářky: František Famfulík (1910 – 1943)

10. 4. 2020 10. 4. 2020