Záměr pronájmu částí pozemků p. č. 468/1 a p. č. 470 v k. ú. Proseč u Skutče