Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Rozpočtové provizorium města Proseč na rok 2021 Rozpočet města
Informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí v roce 2021 Informace pro občany
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 10/RM/2020 Rozpočet města
ČEZ - územní rozhodnutí Paseky Informace pro občany
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 1/ZM/2020 Rozpočet města
OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Informace pro občany
OZV č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 9/RM/2020 Rozpočet města
Veřejná vyhláška o zahájení stavebního řízení Informace pro občany
Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. - cena pro vodné a stočné od 1.1.2021 Informace pro občany
Návrh rozpočtu svazku obcí Komunální služby Hlinecko Dokument DSO
Návrh rozpočtu svazku obcí Mikroregionu Litomyšlsko na rok 2021 Dokument DSO
Návrh rozpočtu Mikroregion Maštale, svazek obcí na rok 2021 Dokument DSO
Pozvánka na jednání ZM č. 6/2020 Informace pro občany
Veřejná vyhláška k převzetí písemnosti
Oznámení změny výše stočného na rok 2021 Informace pro občany
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 8/RM/2020 Rozpočet města
Veřejná vyhláška - uložení písemnosti
Rozpočtové změny za rok 2020, rozpočtové opatření č. 7/RM/2020 Rozpočet města
Záměr prodeje části pozemkových parcel č. 271/4 a 2977/1 v kú Česká Rybná Prodej a pronájem majetku
Sazebník služeb a úkonů poskytovaných úřadem města Proseč Informace pro občany
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení - 4. kolo VŘ k.ú. Blatno u Hlinska
Prodej vánočních kaprů Informace pro občany
Veřejná vyhláška - Paseky u Proseče, rekonstrukce vedení NN Informace pro občany
Veřejná vyhláška o úplné uzavírce silnice III/354 2 od křižovatky se silnicí III/354 9 od 2.11.2020 do 12.12.2020 Informace pro občany
Změna ordinační doby MUDr. Zahnášové v Nových Hradech od 19. 10 - 23. 10. Informace pro občany
Veřejná vyhláška o úplné uzavírce a dopravním omezení na silnici III/354 2 v místní části Česká Rybná Informace pro občany
Záměr prodeje parcely č. 1851/3, p. č. 1851/2, p. č. 1919/5, p.č. 1863/4, p.č. 1868/22 a část p.č. 1868/7 v k.ú. Proseč u Skutče, obec Proseč Prodej a pronájem majetku
Rozhodnutí starosty města č. 5/2020 Informace pro občany
Usnesení vlády České Republiky ze dne 8. října, o přijetí krizového opatření Informace pro občany