Město

5. 1. 2012
Náklady na pořízení kopií Černobílé kopírování + tiskA4A3A2jednostrannéoboustrannéjednostrannéoboustrannéjednostrannéoboustranné2,-3,-4,-5,-7,-8,- …
4. 1. 2012
Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu města Proseč ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění. § 25 Doručování veřejnou…
2. 1. 2012
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2…
9. 10. 2011
Vyjádřete svůj názor ohledně prosečského náměstí.
6. 10. 2011
Ministři průmyslu a obchodu Martin Kocourek, práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš a kultury Jiří Besser…
5. 9. 2011
Vítáme všechny návštěvníky na zcela novém webu města Proseč. Nové oficiální stránky obsahují moderní funkce nezbytné pro web 21. století:Originální…
4. 9. 2011
 Finanční výbor  Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona o obcích…
30. 8. 2011
Město Proseč pořádá již 4. ročník Den řemesel v Proseči. Akce proběhne tradičně na prosečské posvícení v neděli 25. září od 10,00 do 16,30 hodin v…
28. 8. 2011
Mateřská škola Proseč má již také své webové stránky. Vznikly v rámci CSR projektu družstva invalidů ERGOTEP ve spolupráci se Základní školou Proseč,…