Město

25. 3. 2012
Proseč získala 2. místo v kategorii Nejlepší webové stránky města v krajském kole soutěže Zlatý erb 2012. Symbolické předání ocenění proběhlo 23.…
6. 3. 2012
Tomáš Garrigue Masaryk (* 7. 3. 1850 Hodonín † 14. 9. 1937 Lány) Čestný občan od 11. listopadu 1918 Český vědec, filozof, pedagog, politik a …
6. 2. 2012
Město Proseč má od minulého roku zcela nové webové stránky, které splňují požadavky a nároky uživatelů 21. století, proto jsme se rozhodli letos…
18. 1. 2012
Město Proseč připravilo unikátní možnost pro všechny zájemce prohlédnout si v elektronické podobě kroniky města včetně všech místních částí, navíc…
7. 1. 2012
Město Proseč - kontakty (vCard) Město Proseč web (URL)Město Proseč - MĚSTO (URL)Město Proseč - OBČAN (URL)Město Proseč - PODNIKATEL (URL)Město Proseč…
5. 1. 2012
Úřední deska Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Proseč Nejdůležitější používané právní přepisy: Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České…
5. 1. 2012
Sazebník úhrad nákladů v souvislosti s poskytováním informací podle § 17 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Sazebník…
4. 1. 2012
Opravné prostředky proti rozhodnutí úřadu města Proseč ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění. § 25 Doručování veřejnou…
2. 1. 2012
Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2…