Veřejná odpočinková zóna v Miřetíně

dsc_0409.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

V neděli 28.6.2015 se ve 14 hodin  konala v Miřetíně malá slavnost. Zúčastnili se ji mnozí místní obyvatelé, ale i „chalupáři“ a přítomni byli též představitelé města, pan starosta Jan Macháček, pan místostarosta Milan Hurych a přijelo i několik zastupitelů z Proseče. Touto malou slavností bylo otevření a předání do užívání veřejné odpočinkové zóny, která je osazena několika herními prvky pro děti. Jedná se o prostor poblíž bývalé školy, který město Proseč upravilo a částečně nově oplotilo. Sbor dobrovolných hasičů Miřetín sem nechal umístit zakoupené herní prvky a doplnil je o pískoviště. Organizačně vše zastřešoval místní osadní výbor. Finanční prostředky na zbudování tohoto odpočinkového prostoru včetně herních prvků poskytlo město Proseč. Jistě bude toto místo hojně využíváno nejen o prázdninách zejména malými dětmi, což se ukázalo hned v neděli po otevření. Poděkování patří všem zainteresovaným, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o toto zvelebení centra naší malé obce.

Za Osadní výbor a SDH Miřetín

Zdeněk Pecina

Fotogalerie

29. 6. 2015