Otevření meditačního prostoru na evangelickém hřbitově

_mg_7718.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Státní svátek 28. října 2014 byl významným dnem, kterým jsme si připomínali vznik samostatného Československého státu. Tento den byl v Proseči zvolen také pro slavnostní otevření Meditačního prostoru na evangelickém hřbitově. Autorem projektu je zastupitel MgA. Marek Rejent a realizovala ho Českobratrská církev evangelická společně s městem Proseč. Projekt podpořený dotací MAS Litomyšlsko o.p.s. ve výši cca 400 tisíc Kč zahrnoval celkovou rekonstrukci chodníků a vytvoření místa k odpočinku a posezení u severní stěny kostela, kde se setkávají hlavní trasy chodníků a kam se chodí pro vodu na zalévání. Místo je architektonicky navrženo jako nepravidelná dlážděná plocha navazující na ostatní rekonstruované a plánované cesty. Zdroj vody v podobě pramínku je umístěn ve výklenku kamenné stavby představující stylizovanou skálu, která tvoří ideový motiv celé klidové zóny. Pramen vyvěrající ze skalní dutiny je uměleckým ztvárněním slov biblického žalmu 78 (verše 15.16): „Rozpoltil na poušti skály… bystřiny vyvedl ze skalního štítu“. Tento biblický text, který vyznává mimořádné zaopatření Božího lidu vodou během jeho cesty přes poušť do země odpočinutí, nabízí tomuto místu odpočinku jeho duchovní rozměr. Před slavnostním otevřením proběhly v evangelickém kostele projevy faráře Mgr. Lukáše Klímy a starosty města Jana Macháčka, venku u meditačního prostoru pronesl slavnostní řeč autor projektu MgA. Marek Rejent, závěr byl zakončen diskuzí a varhanním koncertem Martina Čížka v kostele.

10. 11. 2014