Město Proseč vydává knihu „Smrtí boj nekončí“

kniha_smrti_boj_nekonci_obalka2.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Město Proseč vydává v těchto dnech knihu Jaromíra Nepraše Smrtí boj nekončí. Kniha se věnuje osobě generála Josefa Svatoně, odbojové skupině R3 a odboji na Prosečsku. Jedná se o druhé rozšířené vydání doplněné o nové fotografie získané od rodin gen. Svatoně a kpt. Sošky. První vydání vydalo ještě pro Jaromíra Nepraše v roce 1990 Okresní muzeum Svitavy. Na přípravě knihy tehdy pracoval také Ing. Josef Svatoň, syn gen. Svatoně. Vydáním knihy po 25 letech a přesně 71 let od zabití těchto statečných partyzánů symbolicky vrcholí zájem města o uchování jejich památky pro další generace.

Cesta k druhému vydání knihy byla náročná. Město muselo získat práva na knihu od několika dědiců autora, nezachoval se bohužel ani původní tiskový materiál. Kniha musela být tedy pro druhé vydání kompletně celá přepsána a všechny fotografie znovu  dohledány a naskenovány, v některých případech se podařilo získat kvalitnější fotografie než v původním vydání. Práce na knize trvaly téměř rok, poděkování za přepis předlohy a digitalizaci obrazové části patří Veronice Doležalové, druhé poděkování za korekce a opravy patří odpovědné redaktorce a české historičce PaedDr. Jitce Gruntové, která pracovala již na prvním vydání knihy před 25 lety.

Kniha vychází v limitovaném nákladu 400 kusů, cena za výtisk je 150 Kč a knihu je možné již nyní zakoupit na Městském úřadu v Proseči.

Jan Macháček, starosta města

3. 11. 2015 3. 11. 2015