Na zelenou: Děti žádají politiky o bezpečnou cestu do školy

clipboard01.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Děti z Proseče vytipovaly nebezpečná místa v okolí své školy a své poznatky předaly odborníkovi, který na jejich základě vypracoval odbornou dopravní studii s návrhem řešení. Tuto dopravní studii dnes děti předaly starostovi obce s žádostí o realizaci navržených opatření, které se v Proseči již začínají budovat.

Praha (24. listopadu 2014) – Po měsících příprav mohly dnes děti ze základní školy v Proseči v chrudimském okrese konečně přistoupit k naplnění svého cíle: starostovi obce Janu Macháčkovi předaly odbornou dopravní studii, kterou na základě jejich požadavků vypracoval dopravní inženýr Lukáš Tobeš. Dopravní studie obsahuje konkrétní návrhy, jak zlepšit bezpečnost dopravy v okolí školy. 

Komplikovaná situace v těsné blízkosti základní a mateřské školy již brzy bude minulostí. V Proseči se totiž podařilo vyjednat a schválit v rekordní době množství změn. Změna situace, která běžně trvá měsíce či roky, se díky úsilí místních začíná uskutečňovat již v době předání dopravní studie. „Dopravní studie navrhuje celkem pět úprav, z nichž nejdůležitější pro bezpečnost našich dětí je řešení parkování před budovou školky a vyřešení přechodů a míst pro přecházení na náměstí,“ přibližuje situaci místní pedagožka Milena Tobiášová. „Po sérii náročných jednání se zástupci městského úřadu a dopravního inspektorátu se podařilo změny na vržené v dopravní studii schválit a v současné době dokonce již probíhá realizace dvou opatření,“ říká spokojeně Milena Tobiášová.

Počet realizovaných dopravních opatření, na která města či obce najdou ve svém rozpočtu prostředky, se rok od roku zvyšuje. Radek Patrný z Nadace Partnerství situaci hodnotí následovně:„Realizace navržených opatření je dlouhodobý proces. Velmi nás těší, že navržené změny nezůstávají jen na papíře. Například jen v roce 2010 bylo vypracováno a předáno 10 dopravních studií a k dnešnímu datu jich je částečně či plně realizováno již 7,“ vypočítává úspěchy Patrný.

Cílem grantového programu Na zelenou vyhlašovaný Nadací Partnerství je však nejen zlepšit dopravní situaci v okolí jednotlivých škol, ale hlavně motivovat děti k zájmu o veřejné záležitosti. Jak říká projektový manažer Nadace Partnerství Radek Patrný, v programu Na zelenou je důraz na celkovou motivaci velmi důležitý: „Žáci se účastní všech aktivit spjatých se zvýšením bezpečnosti v okolí školy – sbírají data pro studii, besedují s odborníky a policisty, dopravní studii osobně předávají vedení obce. Chceme totiž, aby pochopili, že spoustu věcí mohou samy ovlivnit,“ vysvětluje Radek Patrný.

Hlavním partnerem grantového programu je již tradičně společnost AXA. „Jsme velice rádi, že můžeme pravidelně podporovat projekt Na zelenou a podílet se tak na zvýšení bezpečnosti dětí při jejich cestách do školy, což je téma, které se nás všech bezprostředně týká,“ uvádí Karel Žyla, manažer PR a komunikace finanční skupiny AXA.

Více informací o projektu naleznete na www.nazelenou.cz.

Ondřej Lukáš, PR a komunikace Nadace Partnerství

Dokumenty
tiskova_zprava.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:45
Veronika Doležalová
Thumbnail
Soubor(y)
24. 11. 2014