Žádost o příspěvky na rok 2015

Printer Friendly, PDF & Email

V rámci zlepšení příprav rozpočtu města na rok 2015 žádáme představitele místních spolků a organizací, aby své žádosti o příspěvky z rozpočtu na rok 2015 podávali nejpozději do 31. 12. 2014.Formuláře a podmínky pro poskytnutí příspěvku jsou zveřejněny níže. V případě, že jste v minulém roce již dokládali povinné přílohy (stanovy, statutárního zástupce ...) a nedošlo k žádným změnám, nemusí být přílohy znovu doloženy. Všechny žádosti budou vyhodnoceny a konzultovány v rámci komisí rady, všichni žadatelé budou o výsledku žádosti vyrozuměni písemně. Město Proseč je připraveno podporovat i jednorázové kulturní a sportovní akce, které jsou zaměřené k veřejnosti, k dětem a mládeži do 19 let nebo k reprezentaci města.

Dokumenty
6. 11. 2014 6. 11. 2014