Prosečský zpravodaj 12/2018

Printer Friendly, PDF & Email
Prosečský zpravodaj 12/2018
Datum vydání
Zpravodaj

Proseč je v projektu WiFi4EU * Omezení provozu MěÚ Proseč * Omezení sběrného dvora * Pečovatelská služba Proseč * Poděkování  * Sociální bydlení BOSNA otevírá své brány * Cyklo Maštale 2019 * Realizované projekty SOTM v roce 2018 * Kalendář mikroregionu Toulovcovy Maštale 2019 v prodeji * Zpráva o činnosti Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2018 * Poděkování ZŠ Proseč * Prosečský betlém v prodeji * ŠOTEK * Klub seniorů v II. pololetí roku 2018 * Podzim v městské knihovně ve znamení besed * Hudební večer

14. 12. 2018 14. 12. 2018