Téma: Sloučení ZŠ s MŠ

prosec_vlajka-png_web.png
Printer Friendly, PDF & Email

Vážení spoluobčané, v současné době probíhá v rámci vedení města vážná diskuze na téma možného sloučení Základní školy Proseč a Mateřské školy Proseč v jednu silnou právnickou příspěvkovou organizaci města Proseč. Sloučením nezaniká ani mateřská škola, ani nedochází k jejímu přesunu do budovy základní školy, ani nepřichází o místo žádní zaměstnanci a v žádném případě nedochází ke zhoršení předškolního vzdělávání, naopak proces může přinést celou řadu výhod v rámci úspory provozních prostředků a zvýšení šance získat finanční prostředky pro dostavbu rozestavěné přístavby základní školy a rekonstrukci tělocvičny, případně výstavby nové sportovní haly. V posledních čtyřech letech jsme za mého působení investovali téměř 8 milionů korun z městského rozpočtu právě do mateřské školy, ať již šlo o kompletní zateplení, rekonstrukci všech sociálních zařízení, vybavení všech tříd o interaktivní smart tabule a nové dataprojektory, nový nábytek ve třídách a další maličkosti, které ocení zaměstnanci, rodiče a především děti. Nelze nás tedy obviňovat z toho, že našimi kroky směřujeme k poškození mateřské školy či jakémukoliv zhoršení předškolního vzdělávání pro naše děti. Záležitostí se bude dále zabývat Zastupitelstvo města Proseč, které o možném sloučení rozhodne.

Jan Macháček, starosta města Proseč

Zásadní důvody proč provést sloučení:

 • nepříznivý demografický vývoj v Proseči v následujících letech - dlouhodobé snižování počtu nově narozených dětí
 • zřizovatel bude servisovat jednu příspěvkovou organizaci místo dvou - snížení administrativy, lepší plánování rozpočtu, efektivnější využitelnost provozní dotace pro příspěvkovou organizaci z rozpočtu města
 • snížení provozních prostředků na nákup služeb a materiálu (účetnictví, potraviny, kancelářské věci, audit hospodaření organizace)
 • možnost využívat v plném rozsahu materiální věci a zázemí druhé školy
 • zastupitelnost provozních zaměstnanců v případě nemoci nebo dovolené
 • zlepšení možností získávání dotací v novém období EU – hodnotícím kritériem je mnohdy počet dětí žadatele (příjemcem dotace příspěvková organizace)
 • dotační řešení dostavby rozestavěné přístavby základní školy (potřeba cca 30 mil. Kč!!!) v rámci jednotné a dlouhodobé vzdělávací koncepce
 • dotační řešení rekonstrukce tělocvičny a jejího sociálního zázemí
 • možnost řešit nevyhovující stav kuchyně mateřské školy - odhadované úspory jednorázové investice 800 tisíc až 1 mil. Kč
 • reakce na vládní politiku a schválenou koncepci vlády v oblasti vzdělávání do roku 2020, propojení předškolního a základního vzdělávání = dlouhodobá koncepce se zapojením i mimoškolního vzdělávání, vytváření komunitních center
 • nutné budoucí řešení předškolních tříd nebo nultých ročníků v rámci dlouhodbé koncepce vzdělávání v Proseči (povinnost zřizovatele)

Stanoviska a názory k možnému sloučení:

Další dokumenty:

Dokumenty
ms_versus_zs.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:45
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
ms-zs-reakce.pdf
Ne, 02/05/2017 - 22:45
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)
13. 2. 2015 16. 2. 2015