Kanalizace Proseč - V. etapa

Printer Friendly, PDF & Email
Stav projektu
Realizace
Datum zahájení
1. 3. 2012
Datum ukončení
31. 10. 2017

Předmětem projektu je výstavba V. etapy kanalizace v Proseči, v lokalitě nacházející se jižně od náměstí, v prostoru mezi silnicí II/357 směr Borová a Prosečským potokem. Stavbou bude zajištěno odkanalizování území města, kde není vybudovaná splašková kanalizace. Jedná se o trvalou stavbu, novostavbu vodního díla. Stavbou bude řešeno odvedení a likvidace splaškových odpadních vod v lokalitě k.ú. Záboří a na katastru města Proseč u Skutče. Kanalizace bude splašková, napojena na stávající kanalizaci, která je ukončena v ČOV. Lokalita pro výstavbu navazuje na předchozí etapy výstavby kanalizace.

Dokumenty
Kanalizace Proseč - V. etapa (DÚR)
Po, 02/27/2017 - 23:34
Jan Macháček
Thumbnail
Soubor(y)