Město

28. 8. 2011
Znak města Proseč Proseči udělil znak v roce 1720 kníže Jan Leopold Donát z Trautsonu a Falkenštejnu. Náš znak vychází z erbovního štítu rakouského…
28. 8. 2011
Miřetín patřil spolu s vesničkami Česká Rybná a Otradov pod panství Rychmburské.V současné době tvoří jednu z místních částí Proseče. Mezi krásná…
28. 8. 2011
Česká Rybná získala svůj název podle staré pověsti, podle které zde býval veliký rybník. K jeho utvoření stačilo postavit jedinou hráz. V rybníku se…
28. 8. 2011
Vesnička Martinice vznikala v 17. st. na vykácených lesních plochách. Jako samostatná obec vznikla dne 16. září 1926. Hlavním zaměstnáním tehdejšího…
28. 8. 2011
Historie Pasek sahá až do r. 1714, kdy se pro potřeby sklárny v Záboří začaly kácet velké plochy lesů a na nich se pomalu rozrůstaly vesničky Paseky,…
28. 8. 2011
První zmínka o Záboří pochází z roku 1639, kdy byla doložena existence sklárny. Právě sklářství patřilo mezi nejstarší a nejvýznamnější prosečská…
28. 8. 2011
O původu a nejstarších osudech Podměstí nemáme žádných zpráv, nicméně podle zmínky o kostelu, kdy byla Proseč farní osadou, můžeme bezpečně tvrdit, že…
28. 8. 2011
Založení Proseče spadá pravděpodobně do dob kolonizačních, kolem 12. – 14. století. Ve dvanáctém století začaly v procesu kolonizace vznikat postupně…
27. 8. 2011
Město Proseč ve spolupráci s Městskou knihovnou a Komisí pro podporu kulturních a společenských aktivit pořádalo v letošním roce 20. ročník literární…
25. 8. 2011
V sobotu 20. srpna 2011 jsme se sešli na našem prosečském náměstí a krátce po desáté hodině zahájili program úvodními slovy starosty Jana Macháčka,…