Bezpečně mezi školou a školkou

2.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Tak jsme nazvali projekt, do kterého jsme  se v rámci grantového programu Na zelenou rozhodli zapojit. Víme, že mnozí školáci vodí do školky své mladší sourozence a  pak míří zpět do školy. Víme také, že tato cesta není z hlediska dopravního řešení tak bezpečná, jak bychom si možná přáli. Chybí přechody pro chodce, bezpečná přechodová místa... Proto jsme se rozhodli využít právě výzvy Na zelenou, kterou vyhlásila Nadace Partnerství. Odborná komise koncem března vyhodnotila žádosti škol  a deset z nich se rozhodla podpořit. A my patříme mezi jednu z nich! Z celkové možné částky 70 000 Kč jsme získali 62 000 Kč. A o co v projektu vlastně půjde? V grantovém programu Na zelenou hrají klíčovou roli samotné děti. Je postaven tak, že se mohou účastnit veškerých jeho aktivit, včetně těch odborných. Cílem je seznámit školáky s bezpečností silničního provozu způsobem, který je motivuje k většímu zájmu o veřejné záležitosti. Co všechno děti zažijí? Pod vedením svých pedagogů i aktivních rodičů děti nejprve zmapují nebezpečná místa na cestě mezi školou a školkou. Na základě této mapy dopravní projektantvypracuje dopravní studii s návrhy konkrétních opatření. V závěru projektu pak děti studii slavnostně předají zástupcům města Proseč, kteří ji využijí jako jeden z podkladů pro realizaci navržených opatření. V listopadu vznikne školní plán mobility. Představíme a projednáme dopravní studii, kterou předáme nejen zástupcům městského úřadu. Vyvineme tlak na úřady, aby opatření navržená ve studii byla realizována.

Mgr. Milena Tobiášová, koordinátorka projektu

Nadace partnerstvíAXA

16. 6. 2014 16. 6. 2014