Ocenění Pardubického kraje

banner_oceneni_pk.png
Printer Friendly, PDF & Email

Krajští zastupitelé zahájili novou tradici, kterou bude každoroční udílení cen Pardubického kraje a medailí hejtmana Pardubického kraje. Připojili se k dalším krajům v naší republice, které podobné ceny udělují už několik let. Otevírá se tak prostor pro důstojné poděkování výjimečným osobnostem, kolektivům, ale i právnickým osobám, které svou prací a činy přispívají k rozvoji a budování dobrého jména Pardubického kraje.

  • Nominujte i vy osobnosti, kterých si vážíte, termín je do konce října
  • Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží ocenit za své zásluhy o Pardubický kraj? Nebo zachránil něčí život?

Udílet se bude:

  • Cena Zastupitelstva Pardubického kraje za zásluhy o Pardubický kraj
  • Cena Michala Rabase za záchranu života a zdraví
  • Medaile hejtmana

Navrhovateli prvních dvou cen mohou být občané, představitelé správního či jiného orgánu nebo právnické osoby spadající do území Pardubického kraje. Návrhy je možné odeslat na webovém formuláři na stránkách www.pardubickykraj.cz nebo si stáhnout a vytisknout formulář z těchto stránek a poslat jej poštou na adresu Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice s poznámkou: Ocenění Pardubického kraje. Nominace můžete posílat také na e-mailovou adresu oceneni@pardubickykraj.cz.Termín přijímání nominací je 31. října 2013. Webový formulář můžete vyplnit přímo ve Vašem mobilním telefonu, pokud máte nainstalovanou aplikaci na čtení QR kódů. O udělení cen bude rozhodovat Zastupitelstvo Pardubického kraje. Slavnostní předávání se uskuteční na začátku roku 2014 za účasti široké veřejnosti.

POSÍLEJTE NÁVRHY DO 31. 10. 2013

Dokumenty
2. 10. 2013 2. 10. 2013