Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Printer Friendly, PDF & Email

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Městský úřad Proseč / Město proseč

 • Počet písemných žádostí o informace podaných celkem: 1
 • Počet písemných žádostí o informace vyřízených: 1
  • odkazem na zveřejněnou informaci: 1
  • poskytnutím informace: 0
  • rozhodnutím o odmítnutí žádosti: 0
  • odložením žádosti: 0
  • dosud v řízení: 0
 • Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných návrhů na soudní přezkoumání zákonnosti vydaného rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace: 0
 • Počet podaných stížností podle § 16a: 0
 • Způsob vyřízení stížností:
  • vyhovění žádosti poskytnutím informace: 0
  • předložením nadřízenému orgánu: 0