Město

2. 10. 2013
V neděli 29. září 2013 proběhl v Proseči již šestý ročník akce nazvané Den řemesel. Velké množství návštěvníků všech věkových skupin si prohlédlo…
7. 8. 2013
Rada města Proseč se rozhodla stanovit podmínky, za kterých lze uskutečnit nabídku, prodej či nákup zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou…
20. 11. 2012
Dovolte mi představit záměr naší společnosti Recycling-kovové odpady a.s. Chotěboř. Naše společnost se dlouhodobě zabývá podnikáním v oblasti ekologie…
19. 11. 2012
V Proseči se brzy otevře nově zbudované vzdělávací centrum Ergoeduka. V pátek 7. prosince jej spolu s dalšími hosty navštíví bývalý český premiér a…
12. 11. 2012
MAS Litomyšlsko předběžně informuje, že v měsíci prosinec, po vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci, je možné konzultovat připravované…
30. 9. 2012
Proseč v sobotu 29. 9. 2012 předala Čestné občanství města Proseč Lady Mileně Grenfell-Baines, paní Evě Paddock a panu Rudolfovi Fleischmannovi in…
11. 6. 2012
Starosta Jan Macháček  přivítal hejtmana Radko Martínka se slovy: „Za dobu mého starostování jste u nás na první návštěvě, vítáme vás v našem městě.“…
6. 6. 2012
Město Proseč v těchto dnech vydává novou knihu s názvem "Prosečsko a Svratecko v letech 1939-1945". Kniha má 155 stran, cena za jeden výtisk je 250 Kč…
26. 5. 2012
Na konci měsíce května byl konečně osazen a zprovozněn bankomat České spořitelny. Bankomat je umístěn v sídle pobočky České spořitelny v Proseči na…
13. 5. 2012
V sobotu 12. května 2012 proběhlo v Proseči slavnostní vyhlášení vítězů celostátní literární soutěže Malá Proseč Terézy Novákové. Letošní 9. ročník…