Město

27. 8. 2011
Město Proseč ve spolupráci s Městskou knihovnou a Komisí pro podporu kulturních a společenských aktivit pořádalo v letošním roce 20. ročník literární…
25. 8. 2011
V sobotu 20. srpna 2011 jsme se sešli na našem prosečském náměstí a krátce po desáté hodině zahájili program úvodními slovy starosty Jana Macháčka,…
1. 8. 2011
Na začátku 20. století se opět mění ráz náměstí i celého městečka nástavbami pater nad Horničkou a nad domky na dolním náměstí, je zrušen hřbitov…
1. 8. 2011
V roce 1639 je založena novohradskými pány sklárna v Záboří. První odborníci v ní byli Němci, kteří učili zábořské a prosečské skláře. Sklárna byla…
1. 8. 2011
Území dnešního Prosečska bylo v prvních stoletích minulého tisíciletí pokryto neobydleným pohraničním hvozdem, patřícím českému knížeti. Ve dvanáctém…
1. 8. 2011
Proseč je město v Pardubickém kraji. První písemná zmínka o městě je z roku 1349, vznik města však sahá až do 2. poloviny 12. století. Název:…
26. 7. 2011
Při tvorbě webové prezentace města Proseč byla dodržena pravidla o přístupnosti webu. Pravidla jsou i nadále při všech aktualizacích dodržována. Forma…
21. 7. 2011
Město Proseč náměstí Dr. Tošovského 18539 44 Proseč tel.: 469 321 137 (hlasový rozcestník) fax: 469 321 327 e-mail: mesto@prosec.cz web: www.…
21. 7. 2011
Starosta Ing. Jan Macháček e-mail: starosta@prosec.cz, machacek@prosec.cz, tel.: 468 005 026, 777 119 957 starosta města, člen Rady města Proseč a…
13. 6. 2011
Proseč                             Počet obyvatel:  1113Výměra (ha):        640Počet domů:        375Podměstí…