Proseč má 3 nové čestné občany

dsc02063.jpg
Printer Friendly, PDF & Email

Proseč v sobotu 29. 9. 2012 předala Čestné občanství města Proseč Lady Mileně Grenfell-Baines, paní Evě Paddock a panu Rudolfovi Fleischmannovi in memoriam. Slavnostní akt symbolického předání se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu v Proseči za účasti hostů a vedení města. Vše začalo ve 13 hodin přivítáním hostů, následoval projev starosty a hostů, předání ocenění a zápis do kroniky města, poté se všichni odebrali k hrobu Rudolfa Fleischmanna, kde uctili jeho památku položením květin. Lady Milena Grenfell-Baines a paní Eva Paddock s rodinou se v 16 hodin zúčastnili ještě koncertu Daniela Jůna na evangelické faře.

Slavnostního aktu v Proseči se bohužel nemohl zúčastnit pozvaný místopředseda Senátu Parlamentu ČR Petr Pithart, přesto nám zaslal pár slov, která během slavnosti zazněla a byla adresována nejen vzácným hostům, ale také našim občanům a zástupcům vedení města Proseč:

"Vaši předchůdci na radnici tehdy v předvečer války jednali tak, jak měla jednat celá Evropa. Oni byli stateční, oni jí dali příklad, který však, bohužel, nebyl většinou následován. Evropa Hitlerovi ustupovala až k hořkému konci. Proseč tehdy zahanbila i města bohatého a neutrálního Švýcarska. Dojímá mne, že jste si připomínání této události vzali na starost, vlastně na svědomí. Právě tak jako připomínání podobně neokázalého, hrdinského počínání sira Wintona. Pokračujete tak v úsilí obou dam, které zaslouženě poctíte udělením čestného občanství. Prosím, vyřiďte jim ode mne mé upřímné blahopřání a uctivé pozdravení. Občanství Proseče není totiž jen tak nějaké občanství, je to občanství města, které se hrdě postavilo, když ostatní se chystali klečet. A dodnes se k tomu hlásí! Opravdu máte co a koho slavit, připomínat. Budu ale v čas Vaší slavnosti v duchu s Vámi."

S úctou a s poděkováním za pozvání Petr Pithart

Rudolf Fleischmann

Zastupitelstvo města Proseč schválilo 28. února 2012 udělení Čestného občanství města Proseč Rudolfu Fleischmannovi in memoriam jako zvláštní projev uznání za záslužný čin, kterým bylo iniciování udělení domovského práva pro německé spisovatele Thomase Manna, Heinricha Manna a jejich rodiny.

Lady Milena Grenfell-Baines

Zastupitelstvo města Proseč schválilo 28. února 2012 udělení Čestného občanství města Proseč Lady Mileně Grenfell-Baines za mimořádné celoživotní úspěchy, především za šíření dobrého jména naší země v zahraničí, charitativní činnost a zásluhy na zveřejnění hrdinského činu Sira Nicholase Wintona.

Eva Paddock

Zastupitelstvo města Proseč schválilo 28. února 2012 udělení Čestného občanství města Proseč Evě Paddock za celoživotní mimořádné úspěchy, především za šíření dobrého jména naší země v zahraničí a zásluhy na zveřejnění hrdinského činu Sira Nicholase Wintona.

Čestní občané města Proseč - kompletní přehled

Fotogalerie:

http://mestoprosec.rajce.idnes.cz/Predani_cestneho_obcanstvi_mesta_Prosec_-_29._9._2012

Videoreportáž:

http://mestoprosec.cz/mesto/videogalerie/udeleni-cestneho-obcanstvi-mesta-prosec-29-9-2012

Dokumenty
30. 9. 2012 26. 12. 2013