Proseč má 3 nové čestné občany

30. 9. 2012 26. 12. 2013