Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Proseč

Číslo vyhlášky Název Platná od Seřadit sestupně Platná do Soubor
OZV/03//2011 OZV č. 3/2011, o místních poplatcích 1. 1. 2012 ozv_c._3-2011_o_mistnich_poplatcich.pdf
OZV/05/2011 OZV č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 1. 1. 2012 ozv_5_2011_k_zabezpeceni_mistnich_zalezitosti_verejneho_poradku.pdf
OZV/06/2011 OZV č. 6/2011, jíž se zakazuje na celém území města Proseč provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 1. 1. 2012 ozv_6_2011_zakaz_hracich_pristroju_a_zarizeni_na_uzemi_mesta.pdf
P/01/2012 Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit 23. 10. 2012 pravidla_pro_poskytovani_prispevku_z_rozpoctu.pdf
S/05/2012 Směrnice č. 5/2012, kterou se stanoví způsob zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 1. 1. 2013 smernice_o_zadavani_verejnych_zakazek_maleho_rozsahu.pdf
OZV/01/2013 OZV č. 1/2013, o zrušení městské policie 27. 5. 2013 ozv_1_2013_o_zruseni_mestske_policie.pdf
N/01/2013 Nařízení města Proseč č.1/2013, zákaz podomního a pochůzkového prodeje 1. 6. 2013 zadost.pdf
N/02/2013 Nařízení města Proseč č. 2/2013, tržní řád města Proseč 1. 8. 2013 n-02-2013_trzni_rad.pdf
P/01/2014 Pravidla pro pronajímání a propachtování pozemků ve vlastnictví města Proseč - Aktualizace 2 1. 1. 2014 pravidla_pro_pronajimani_pozemku_ve_vlastnictvi_mesta_prosec_aktualizace2.pdf
OZV/02/2013 OZV č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1. 1. 2014 ozv_2_2013_o_poplatku_za_odpady_pdf_714601.pdf