OZV č. 3/2021, kterou se ruší obecně závazné vyhlášky č. 1/2004 a č. 4/2005

18. 6. 2021 21. 6. 2021