OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 5. 10. 2022, 6. 10. 2022 A 11. 10. 2022

26. 9. 2022 11. 10. 2022