Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Recycling - kovové odpady a.s., posuzování vlivů na životní prostředí
Žádost o koupi pozemku
Žádost o koupi pozemku
Návrh rozpočtu Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Proseč na rok 2013
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Výběrové řízení na funkci : Referent Hospodářsko - správního odboru - účetní
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond v naší obci?
Konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Proseč
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Změna úředních hodin Úřadu práce České republiky - Kontaktní pracoviště Skuteč od 1. 2. 2013
Dražební vyhláška
Ordinace praktického lékaře
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Volba prezidenta České republiky 2013
Odkoupení nebo směna pozemků
Směna pozemků
Žádost o pronájem pozemku
Výběrové řízení na funkci: Pracovnice v sociálních službách
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Výběrové řízení na funkci odborný lesní hospodář
Veřejná vyhláška
Provoz sběrného dvora
Oznámení Úřadu práce ČR
Veřejná vyhláška
Žádost o pronájem pozemku
Veřejná vyhláška