Úřední deska - archiv

Název Vyvěšeno od Vyvěšeno do Typ dokumentu
Pronájem části obecního pozemku
OZV č. 6/2011, jíž se zakazuje na celém území města Proseč provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterní terminály a technická hrací zařízení povolovaná podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
OZV č. 5/2011, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
OZV č. 4/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
OZV č. 2/2012 o zřízení městské policie
Sociální reforma v roce 2012
Změna úřední doby Úřadu práce Skuteč
Oznámení změny výše stočného na rok 2012
Žádost o koupi pozemku
Stanovisko PRKPa - Program rozvoje Pardubického kraje
Zahájení zjišťovacího řízení
Veřejná vyhláška
Veřejná výzva
Žádost o koupi pozemku
Veřejná vyhláška
Pronájem pozemku
Pronájem pozemku
Veřejná vyhláška
Pronájem pozemku
Žádost o koupi pozemku
Žádost o koupi pozemku
OZV č. 1/2011 - O místním poplatku za odvádění odpadních vod
Žádost o koupi pozemku
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Žádost o koupi pozemku
Pronájem pozemku
Schválený rozpočet obce Proseč na rok 2010 Rozpočet města
Žádost o koupi pozemku
Žádost o koupi pozemku